Meetinstrumenten

Kenmerken van de instrumenten

Op deze pagina vindt u een overzicht van een aantal kenmerken van de instrumenten. Klik op de naam van het instrument voor een pagina met alle beschikbare informatie over het instrument.

Het systematisch literatuuronderzoek leverde 29 verschillende meetinstrumenten op die KvL meten bij patiënten die palliatieve zorg ontvangen. De kenmerken van deze instrumenten en de domeinen die met de instrumenten kunnen worden gemeten zijn weergegeven in Tabel 1. Een deel van de instrumenten is ontwikkeld om KvL of een aspect hiervan te meten bij palliatieve kankerpatiënten, maar het merendeel van de instrumenten is onafhankelijk van de aandoening toepasbaar bij patiënten die palliatieve zorg ontvangen. Algemene kenmerken zoals de doelpopulatie, de domeinen van kwaliteit van leven die gemeten worden, het aantal vragen en de invultijd verschillen sterk per meetinstrument. Zo varieert bijvoorbeeld het aantal vragen tussen de 8 en 138 en de invultijd tussen de 2 minuten en 2 tot 3 uur. De meerderheid van de meetinstrumenten zijn self-report vragenlijsten, dus ontwikkeld om door de patiënt zelf in te vullen.

Er waren ook verschillen in de domeinen van KvL welke door de instrumenten gemeten werd. De meeste instrumenten maten maar één of twee domeinen, en geen van de instrumenten maten alle domeinen die volgens de literatuur als meest belangrijk voor de KvL van palliatieve patiënten werden beschouwd. Een aantal domeinen werd door weinig instrumenten gemeten--cognitief functioneren bijvoorbeeld door slechts één instrument. Verrassend veel instrumenten--15--zijn gevonden die spirituele aspecten maten.

 

[A t/m L] [M t/m Z]

Instrument

Doelpopulatie

Domeinen

Aantal vragen

BHI

Hospice patiënten

Symptomen | Kwaliteit van Leven

17

CAMPAS-R

Palliatieve zorg patiënten

Aanwezigheid en invloed van fysieke en psychologische symptomen

20

DS

Kankerpatiënten

Verlies van zingeving | Onwelbevinden | Ontmoediging | Hulpeloosheid | Gevoel van mislukking

24

EFAT

Kankerpatiënten

Symptomen | Functies

11

Emanuel and Emanuel Medical Directive

Ernstig zieke patiënten

 

48

EORTC QLQ-OES18

Slokdarmkanker patiënten

Slikproblemen | Problemen met eten | Pijn | Reflux | 3 losse items

18

EORTC QLQ-STO22

Maag-adenocarcinoom patiënten

Slikproblemen | Problemen met eten | Pijn | Reflux | Angst | 3 losse items

22

ESAS

Palliatieve zorg patiënten

Symptomen

10

FACIT-Pal

Patiënten met een levensbedreigende ziekte

Symptomen | Relaties met familie en vrienden | Onderwerpen rond het afronden van het leven | Vermogen tot besluitvorming/nemen van beslissingen en communicatie

19

HQLI

Hospice patiënten

Psychosociaal | Functioneren| Sociaal/spiritueel

28

LCS

Terminale patiënten

Verzoend zijn met zichzelf | Zichzelf herstructureren

20

LEQ

Ongeneeslijk zieke kankerpatiënten

Vrijheid | Waardering van het leven | Tevredenheid | Boosheid | Eenwording met de sociale omgeving

44

MQLS

Palliatieve zorg patiënten

Fysiek | Cognitief | Sociaal |  Energie |  Rol (functioneren) | Rust/vrede| Functioneren | Emoties

32

MQOL

Patiënten met een levensbedreigende ziekte

Psychologische symptomen | Existentieel welbevingen | Steun |  Fysieke symptomen

16

MQOL-CSF

Terminale patiënten

Algemene kwaliteit van leven | Fysieke symptomen | Psychologisch |  Existentieel

8

MRDI

Terminale patiënten

Psychologisch | Fysiologisch | Sociaal| Spiritueel

28

MSAS

Kankerpatiënten

Last | Fysiek | Psychologisch

32

CMSAS Kankerpatiënten

Fysiek | Psychologisch

14

MSAS-GDI

Kankerpatiënten

Psychologische symptomen | Fysieke symptomen

11

MVQOLI

Terminale patiënten

Symptomen | Functioneren | Relaties | Welbevinden |  Transcendentie

25

NA-ACP

Kankerpatiënten

Informatie/communicatie over behandeling | Psychologisch/emotioneel | ADL-behoeften | Financiën | Symptomen | Spiritueel | Sociaal

132

PAQ

Patiënten aan het levenseinde

Autonomie

4/9

PDI

Palliatieve patiënten

Symptoomlast | Existentiële nood | Afhankelijkheid | Vrede | Sociale steun 

25

PNPC

Palliatieve patiënten

ADL&IADL | Fysieke symptomen | Rolactiviteiten | Financiën | Sociaal | Psychologisch | Spiritueel | Autonomie | Informatiebehoeften | Kwaliteit van Zorg aspecten

138

PNPC-sv

Palliatieve patiënten

ADL&IADL | Fysieke symptomen | Financiën | Sociaal | Psychologisch | Spiritueel | Autonomie ADL&IADL | Fysieke symptomen | Informatiebehoeften

33

POS

Kankerpatiënten en verpleging/arts

Fysiek | Psychologisch | Spiritueel

10/12

QODD

Familie / verzorgenden van terminaal zieke patiënten

Symptomen en persoonlijke verzorging | Voorbereidingen op de dood | Moment van overlijden | Familie | Voorkeuren voor behandeling| Zorgen

31

QUAL-E

Ernstige zieke patiënten

Afsluiting van het leven | Relatie met de zorgverleners | Voorbereiding

26

SNI

Patiënten aan het levenseinde

Vooruitzicht | Inspiratie | Spirituele activiteiten | Religie | Gemeenschap

17